20201710P

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Tagozataink

Iskolánk hagyományosan négy évfolyamos képzést folytat. Négy évvel ezelőtt hirdettük meg az öt évfolyamos, nyelvi előkészítő évfolyamra épülő képzési formánkat.

A négy évfolyamos képzés keretében az alábbi típusú osztályokat, illetve csoportokat indítjuk:

HUMÁN képzés

A HUMÁN tagozaton, illetve csoportban elsősorban a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tárgyakat tanulják diákjaink magasabb óraszámban. Ezt az osztályt azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a humán tárgyakat szívesen tanulják, s az egyetemek bölcsészkarára, jogi karra, teológiára szeretnének menni. A Humán osztály programját a korábbiakhoz képest lényegesen módosítottuk, igyekeztünk a mai kor által megkövetelt gyakorlati jellegű modulokkal bővíteni. A 9. évfolyamon alapfokú könyvtárismeret, a 10. évfolyamon színház, dráma, szóbeli kifejezés, versmondás, a 11. évfolyamon média és filmismeret, komolyabb könyvtárismeret szerepel a programban. Történelemből helytörténeti, regionális kirándulások, szakmai tanulmányutak bővítik és színesítik a kínálatot.

REÁL jellegű képzés

A REÁL tagozaton belül érdeklődési kör szerint az alábbi csoportok választhatók: BIOLÓGIA, MATEMATIKA és INFORMATIKA. Mindenki számára magasabb óraszámban szerepel a fizika és csoportbontásban a kémia. A Biológia csoport természetesen nagyobb óraszámban tanulja a biológiát, a Matematika csoport a matematikát, az Informatika csoport az informatikát. A Matematika csoportot a műszaki, mérnöki, közgazdasági pályákra, valamint az egyetemek matematika-fizika jellegű szakjaira jelentkezőknek ajánljuk. A Biológia csoport elsősorban a természetvédelmi, egészségügyi, orvosi pályák felé vonzódókat várja. Az Informatika csoportba azok jelentkezését várjuk, akik már tanultak számítástechnikát, s az egyszerű felhasználói szintnél többet szeretnének elsajátítani. Tantervünk olyan, hogy a csoport tagjai órai keretben elsajátíthatják az ECDL nemzetközi számítógépes vizsga letételéhez szükséges ismeretanyagot.

Az öt évfolyamos képzés kínálata:

A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ osztály célja az, hogy két idegen nyelvet magas szinten sajátítsanak el a tanulók nyelvtudásuk szintjének megfelelő csoportbontásban. Az első („nulladik”) évfolyamon az angolt tanulják intenzíven (heti 10 órában), de heti négy német és négy informatika órájuk is van. Egy év után az osztály együtt marad, a nyelvek kivételével az általános osztály tanterve szerint halad. Számukra is biztosítjuk ugyanakkor a fakultációs választást, tehát tetszőleges szakon tanulhatnak tovább a felsőoktatásban. A gyakorlat azt mutatja, hogy már a 9. évfolyamtól lehetőség van arra, hogy az érdeklődő tanulók a négy évfolyamos osztályok számára meghirdetett tagozatokhoz csatlakozzanak.

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap