22201709P

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel
Szűrő
 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANÁRI ÁLLÁSOKRA (frissített)

  A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet az alábbi középiskolai tanári állásokra:

  • kémia – fizika (vagy biológia, esetleg földrajz)
  • informatika – (bármilyen szakos )
  • magyar – történelem (esetleg angol vagy német)
  • angol – bármilyen szakos
  • francia – bármilyen szakos
  • internátusi nevelőtanárnő

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2016. május

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2015. május

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2015. április

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2015. április 20.

  Mint a kirakott plakátokon már olvashattátok, 2015. április 21-én, kedden 15 órakor tart előadást iskolánkban Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, számtalan nemzetközi expedíció résztvevője, könyv és tanulmány szerzője. Előadásának címe: Kőrösi Csoma Sándor, a Himalája magyar remetéje. Az előadáson néhány osztály (9.A, 9.D, 10.A, 10.B) részvétele kötelező, de szeretettel várunk minden érdeklődőt erre a páratlan alkalomra. Előadónk szerdán délelőtt is meglátogatja iskolánkat, és néhány osztályban kötetlen formában előadást tart „Magyar női misszionáriusok” címmel.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2014. április 23

  Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb eseményeiről:

  Éves munkatervünk szerint április 26-án, szombaton hétfői órarend szerint tanítunk. Az 1-6. órákat órarend szerint tartjuk meg, a délutáni órákat péntek délutánra helyezzük át. Kérem az órát tartó tanárokat, hogy az osztállyal/csoporttal egyeztetve határozzák meg az órák időpontját! A szombat délutánra került mindennapos testnevelés órák elmaradnak!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2013. április 29.

  Április 30-án, kedden 15 órakor tartjuk ballagási ünnepségünk főpróbáját a Nagytemplomban. Erre az alkalomra minden 13., 12. és 11. évfolyamos (rendező) diákot várunk, pontos megjelenést kérünk!

  Május 1-én országos munkaszüneti nap lesz tanítási szünettel. A kollégista tanulók napirendjét az internátusvezetők határozzák meg. Ajánlom tanulóink figyelmébe a Diákönkormányzat által szervezett sportversenyeket! A végzős osztályok tanulói számára ez a nap elsősorban az érettségi felkészülés számára nyújt lehetőséget.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2013. május

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2013. április 9.

  Tájékoztatom diákjainkat, hogy iskolánk éves rendje szerint szerdán, április 10-én tanári értekezlet lesz, ezért ezen a napon rövidített órákat és szüneteket tartunk.

  Az érettségi előtt álló, végzős évfolyam tanulói számára pénteken, április 12-én szülői értekezletet tartunk. Az osztályfőnökök vezetésével 14 órakor osztálykeretben lesz megbeszélés, majd 15 és 16 óra között az osztályban tanító tanárok fogadóórára várják a szülőket.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgákról – 2012. május-június  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2012. április 24.

  Április 24-én, kedden 15 órakor tartjuk ballagási ünnepségünk főpróbáját a Nagytemplomban. Erre az alkalomra minden 12. és 11. évfolyamos (rendező) diákot várunk, pontos megjelenést kérünk!

  Pénteken, április 27-én szokásos hosszúságú órákat és szüneteket tartunk. Fontos, hogy az osztálytermekből fokozatosan minden személyes tárgyat vigyetek el, mert az írásbeli érettségi lebonyolításához az egész épületre szükségünk lesz! Az iskolai takarító személyzet már a ballagás előtt (pénteken délután) összeszedi a termekben hagyott személyes tárgyakat!

  Ballagási istentiszteletünket és ünnepségünket április 28-án, szombaton tartjuk. Az iskolai ballagáson és a nagytemplomi istentiszteleten minden tanulónk részvétele kötelező! Az iskolák többségében később van a ballagás, ezért kicsi a valószínűsége, hogy valaki rokonok ballagási ünnepségére kérezkedjen. Amennyiben mégis ilyen lenne, a szokásos módon, szülői kikérő levél és ballagási meghívó bemutatásával lehet hazautazást, eltávozást kérni.

  Az iskolai ballagás szombaton 8.30-kor kezdődik. Az alsóbb évfolyamos diákok 8.15-kor gyülekezzenek ünnepi öltözetben osztálytermük előtt! A Nagytemplomban 9.45-re foglalják el helyüket, elsősorban a karzaton üljenek! Ezen a napon ebédfőzés nem lesz, a kollégisták maguk gondoskodjanak úti élelemről! A korábbi évek tapasztalatain okulva fokozott figyelmet fordítunk az iskolában lévő értékek védelmére. A földszinti termeket ruhatárnak rendezzük be, itt helyezhetők el évfolyamonként a csomagok, személyes tárgyak. Ezek a termek folyamatosan zárva lesznek. A ballagás ideje alatt az iskola épületébe idegenek nem léphetnek be. Újra felhívom a figyelmet arra, hogy értéktárgyakat, iratokat egyetlen percre se hagyjatok őrizetlenül! Az iskolában elhelyezett csomagokért csak akkor lehet az iskolába bejönni, amikor a Nagytemplomból érkező ballagási menet visszaérkezett a saját osztálytermekbe. A kollégista tanulók a ballagás után utazhatnak haza, visszaérkezés kedden, május 1-én este!

  Amint a szülőkhöz írt levélben is jeleztem, iskolánk jó rendje és zavartalan működése szempontjából nagyon fontos, hogy május 2. és 4. között teljes értékű tanítás folyjon. Kérem, hogy ezekre a napokra semmilyen családi vagy más, halasztható programot ne szervezzetek! Utólagos szülői igazolást („szülői három nap”) ezekről a napokról nem fogadunk el! Amennyiben ezen a három napon nem sikerülne a teljes tanuló létszámot biztosítanunk, kénytelenek leszünk a tanévet meghosszabbítani, hogy a kötelező óraszámot elérjük!

  A fakultációs választással kapcsolatos nyilatkozatot a hazautazás előtt kapják meg a 10. évfolyamos (+ 11.D) diákjaink az osztályfőnököktől. A következő tanévi tankönyvrendelési lapokat május 4-én adjuk át tanulóinknak. Mindkét nyomtatványt május 14-én, hétfőn kell leadni kitöltve az osztályfőnököknek.

  Iskolánk éves rendje szerint szülői értekezletet tartunk május 4-én, pénteken. A már postázott meghívó szerint 14 órakor közös iskolai értekezletet tartunk az Oratóriumban, majd 14.30-tól az osztályok értekezleteire kerül sor. Iskolánk tanárai 15 és 18 óra között tartanak fogadóórát, ekkor lehet a tantárgyi előmenetelről személyesen tájékozódni. Kérjétek arra szüleiteket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a szülői értekezleten!

  A végzős diákoknak a Nevelőtestület nevében gratulálok,
  életükre Isten áldását, vizsgáikhoz sok sikert kívánok.

  Debrecen, 2012. április 24.

  Győri József
  igazgató

 • Hirdetés, 2012. április 12.

  Hirdetem a 9. évfolyam tanulóinak, hogy iskolánk drogprevenciós programja keretében április 13-án, pénteken a 6. órában kerül sor Zacher Gábor neves szakember előadására a Díszteremben. Az előadáson való részvétel minden 9. évfolyamos tanuló számára kötelező. Kérem az 5. órát tartó tanárokat, hogy óra után kísérjék át a 9. évfolyamos tanulókat a Díszterembe! Az osztályfőnök vagy a helyettese is legyen jelen az előadáson, és ellenőrizze az osztály tagjainak jelenlétét!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Étlap, 2012. május

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tájékoztató az érettségizőknek  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tájékoztatás a felvételi vizsgák végeredményéről

  Tájékoztatjuk a 2011/12. tanévre felvételizett tanulókat és szüleiket, hogy az Oktatási Hivatal közzétette a végleges felvételi eredményeket. Az eredményekről írásban tájékoztattuk a felvételizők szüleit / gondviselőit és az érintett általános iskolákat. Amennyiben valaki néhány napon belül nem kapná meg a felvételi eredményeket tartalmazó levelet, vegye fel a kapcsolatot az iskola Titkárságával.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2011. április 13.

  Tájékoztatom tanulóinkat, hogy a ránk következő hétvégén a kötelező  iskolai programok miatt a kollégista tanulók csak kivételes esetben, igazgatói engedéllyel utazhatnak haza. Szombaton, április 16-án a Diáknap rendezvényeire hívjuk tanulóinkat, virágvasárnap 8 órától a Nagytemplomban húsvéti kibocsátó istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon minden diákunk részvétele kötelező. A szombat esti Precest a Mester utcai templomban tartjuk.

  A Diáknap eseményeinek programját az iskolai plakátokon olvashatjátok. Kérem, hogy minél több rendezvényen vegyetek részt! Külön is felhívom a figyelmet szombat délelőtti színielőadásra, amely a Kálvin Teremben tekinthető meg!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Változott a 2010/2011. tanév rendje!

  Kedves Szülők, Diákok!

  Elsősorban az érettségi vizsgák szervezése tette szükségessé a tanév rendjének módosítását, pontosítását. Lényeges változás az, hogy az érettségi hetében (május 2-6) egyetlen délelőtt sem tanítunk. A nem érettségiző tanulóknak hétfő, kedd és szerda szünet, csütörtökön és pénteken 13 órától tanítás. A szombatra tervezett belső vizsgákat péntek délután írják meg az érintett évfolyamok. Szombaton a pénteki órarend szerint tanítunk.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tanévrend 2010/11 (Módosított, aktualizált)  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • 2011. május

   

  {loadposition zq_2011-05}

   

  A Napi Menü letölthető PDF formátumban INNEN

 • Tükörterem, 2011 - 15. hét

   

  {loadposition zq_tt-2011-15-het}

   

  A Napi Menü letölthető PDF formátumban INNEN

 • Ige- és énekrend 2010 májusában  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2010. április 27.

  Hirdetem diákjainknak, hogy április 28-án, szerdán 19 órakor a Díszteremben tart vetítettképes előadást Dr. Kubassek János földrajztudós, világutazó, aki már többször volt iskolánk vendége. Mostani előadása Sáska Lászlóról szól, aki Afrikában dolgozott orvosként, és több földrajzi felfedezést is tett. Az előadás a 9. és 10. évfolyamos kollégista tanulók számára kötelező kollégiumi foglalkozás. A felsőbb éves tanulók közül is hívunk minden érdeklődőt!

  Szintén  április 28-án, szerdán 14.30 órakor tartjuk ballagási ünnepségünk főpróbáját a Nagytemplomban. Erre az alkalomra minden 12. és 11. évfolyamos ( rendező) diákot várunk, pontos megjelenést kérünk!

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Dr. Kubassek János előadása

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés érettségizőknek  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Végleges felvételi eredmények

  Kedves Szülők! Felvételiző  Diákok!
   
  Az Oktatási Hivatal számítógépes rendszerében megjelent az egyeztetett felvételi lista, amely tartalmazza intézményenként az egyes szakokra bekerült tanulók névsorát. Iskolánk hat tagozatára  (négy osztály) összesen 127 tanuló nyert eddig felvételt. A mai napon elsőbbséggel postáztuk a szülők (gondviselők) címére a személyre szóló értesítéseket. Fellebbezésre összesen 10 hely áll rendelkezésünkre.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • KONFIRMANDUS NAP - 2010. április 17.

  Április 17-én, szombaton iskolánkban sor került az immár hagyományosnak nevezhető Konfirmandus Napok első felvonására. Az első felvonásra, hiszen vonzáskörzetünk gyülekezeteinek és lelkipásztorainak köszönhetően idén is nagyon sok konfirmáció előtt álló fiatal jelentkezett, hogy megismerkedjen iskolánkkal és a várossal.

  Április 17-én Nagyhalász, Nyírbátor, Tiszabercel, Nagyar, illetve Debrecen-Tégláskert gyülekezeteiből érkeztek mosolygós, jókedvű fiatalok lelkészeik és szülők kíséretében. A megérkezést követően a Kálvin teremben gyülekeztek, ahol Kurgyis András tanár úr énektanulással hangolta a társaságot. Ezt követően dr. Németh Tamás tartotta meg a nyitó áhítatot, majd Győri József igazgató úr köszöntötte a megjelenteket. A köszöntés után röviden beszélt az iskoláról, majd Mocsáry Balázs és Maróti János főapparitorok segítségével bemutatta a kollégiumi diákok hagyományos viseletét, a tógát. Egy bátor konfirmandus arra is vállalkozott, hogy magára ölti a tógát, mások pedig a gerundium kitartásával próbálkoztak.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Diákkönyvtár - Megnyitó (2010. április 16.)

  Kedves Vendégeink!

  Diákkönyvtárunk megnyitásának öröme mellett egy rövid történeti visszatekintésben szeretném ismertetni, hogy miért is volt iskolánkban az elmúlt időszakban „csak” tanári könyvtár.

  A Református Főgimnáziumnak valamikor több tízezer kötetes könyvtára volt. Amikor azonban az iskola a Péterfia utcai épületből mai helyére költözött, csak a tanárok számára elkülönített könyvtár elhelyezésére volt lehetőség.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Közlemény a 2009. évi gazdálkodás legfontosabb adatairól

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Kik utazhatnak Svájcba ebben az évben?

  A svájci tanulmányút résztvevőinek névsora

  Iskolánk minden év tavaszán nyelvtanulási lehetőséget biztosító két hetes tanulmányi kirándulást szervez Svájcba, a Schiersben lévő  testvériskolába. A részvételre jelentkezett 11. évfolyamos tanulók  írásbeli és szóbeli vizsgán mérték össze nyelvtudásukat, felkészültségüket, melynek része volt a német nyelvű országok földrajzi, történelmi, kulturális jellegzetességeinek ismerete is. A többlépcsős válogatás alapján az alábbi tanulók utazhatnak Svájcba 2010. május 23. és június 5. között.

   

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Hirdetés, 2010. április 7.

  Éves rendünknek megfelelően a ránk következő szombaton, április 10-én pénteki órarend szerint tanítunk. A pénteki, viszonylag kevesebb órát tartalmazó órarend miatt szokásos hosszúságúak lesznek az órák és a szünetek is!

  A választójoggal rendelkező kollégista tanulóink ezen a hétvégén szülői kérésre, az internátusvezetők engedélyével hazautazhatnak.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Húsvéti kibocsátó istentisztelet

  Az idei húsvéti kibocsátó istentiszteletre – az utóbbi évek szokása szerint – virágvasárnap került sor. Ilyenkor az iskola egésze összegyűl, hogy felkészüljön húsvét ünnepére. De mivel még a nagyhét kezdetén vagyunk, így ezek az alkalmak mindig arra késztetnek bennünket, hogy végigjárjuk a nagyhét eseményeit.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • „Erdei István pályázat” eredménye

  ERDEI ISTVÁNRA EMLÉKEZTÜNK 

  A Kollégium vezetése tavaly kapott értesítést arról, hogy Dr. Erdei Aranka, aki Sarkadon lakott, és 82 éves korában Békéscsabán hunyt el, nagyobb összeget hagyományozott az intézményre azzal, hogy abból rászoruló, jó magaviseletű és eredményű diákokat támogassunk. A támogatás feltétele volt az is, hogy iskolánk méltóképpen emlékezzen meg testvéréről, Erdei Istvánról, aki elismert lótenyésztési szakember volt és élete nagy részét a Mezőhegyesi Ménesbirtokon töltötte. Az összeg felét az Orando et Laborando Alapítvány kapta meg azzal a feltétellel, hogy diákjaink között pályázatot írunk ki két témában:

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Tájékoztatás az érettségiző tanulóknak  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

 • Kirándulás Léván 2009. március 13-16.

  A 10. d osztály Léván járt

  Osztályunk a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium őszi látogatását viszonozva Léván ünnepelte március 15-ét.

  Március 13-án első programpontunk Révkomárom meglátogatása volt, ahol a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium egyik tanára, néhány diákja és a helyi református gyülekezet presbitere várt ránk. Segítségükkel megismerkedtünk a helyi református gyülekezettel és a város nevezetességeivel. Utunkat folytatva egy igen szép magyarlakta településre érkeztünk, Martosra. Meglátogattuk a Feszty Parkot, a tájházat, ahol a helyi népi kultúrával ismerkedhettünk meg. A református gyülekezet vendégszeretetét élvezve a templomban a közös ünnepi megemlékezésen adtuk elő műsorunkat. A gyülekezet nagy szeretettel fogadott minket és a különböző küldötteket. Ünnepi műsorunk egy 35-40 perces előadás volt, mely tartalmazta Kossuth Lajos beszédeinek, Széchényi István Naplójának egyes részleteit, valamint számos Petőfi-vers és a 160 éve Debrecenben megszövegezett Függetlenségi Nyilatkozat részletei hangzottak el. Az ünnepséget Nemzeti Imádságunk eléneklésével fejeztük be. Itt a műsor és a koszorúzás után szeretetvendégségen vettünk részt.

  Regisztráljon a tovább olvasáshoz...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap