24201709V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Dr. Felsőőry Attila ösztöndíj

Ösztöndíjpályázat 11. és 12. évfolyamos diákjaink részére

Kedves 11.és 12.  évfolyamos diákok!

Debrecen, 2010. október 25.

Mellékelten olvashatjátok a Dr. Felsőőry Attila-díj odaítélésének feltételeit. A díjat a fiatalon elhunyt tehetséges orvos, iskolánk volt diákja emlékére családja alapította. A díjra a jelenlegi 11. és 12.  évfolyamról azok pályázhatnak, akik a mellékletben szereplő feltételnek megfelelnek. A díj odaítélésénél előnyt jelent az egészségügyi területen (orvos, ápolónő, gyógyszerész) való továbbtanulási szándék, de más irányban továbbtanulók is eséllyel pályázhatnak!  A pályázati összeg olyan nagy, hogy az elbírálásnál minden szempontot igyekszünk alaposan figyelembe venni. Ezért azt kérjük, hogy a pályázók a lehető legalaposabban igyekezzenek a pályázati űrlapot kitölteni, a szükséges mellékletekkel, igazolásokkal ellátni.

Feltétlenül fontos, hogy a jövedelmi adatokat kereseti igazolásokkal, banki kivonatok vagy postai szelvények fénymásolataival igazoljátok, a felsőoktatásban tanuló testvér iskolalátogatási igazolását mellékeljétek! A támogató ajánlások összegyűjtését az iskola végzi, a pályázati adatlapon egy szaktanárt nevezzetek meg, akitől támogató véleményt vártok.

Sikeres pályázat esetén az elnyert ösztöndíjat banki átutalással továbbítjuk. A Pályázati űrlapon feltétlenül kérjük egy, a családhoz tartozó személy bankszámlája adatainak megadását!

A pályázatokat 2010. november 8-án, hétfőn 10 óráig kell leadni a Gimnázium Titkárságán vagy átadni az osztályfőnöknek!

Sikeres pályázást kívánok:

Győri József
igazgató

MELLÉKLET

A Dr. FELSŐŐRY ATTILA-díj elnyerésének feltételei:
A íjakat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának 11. és 12. évfolyamos diákjai közül tanévenként húsz – harminc tanuló nyerheti el. A díj elnyerésére minden tanévben pályázatot ír ki a Gimnázium. A beérkezett pályázatokat első lépésben az osztályfőnök, internátusvezető, vallástanár és egy szaktanár véleményezi, majd az iskolavezetés tesz javaslatot a díjazottakra. A végső döntést a Nevelőtestület többségi szavazással hozza meg.

A díj elnyerésének feltételei:

  1. Kiváló  vagy jó tanulmányi eredmény (Az elmúlt három tanévben legalább 4,00 átlag!)
  2. Kifogástalan, példamutató magatartás, közösségi munka
  3. Szociálisan rászoruló szociális helyzet (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nagycsaládos, egyedül nevelő…)
  4. Felsőoktatási továbbtanulási szándék
  5. Orvosegyetemi, vagy más az egészségügyhöz szorosan kapcsolódó továbbtanulási szándék előnyt jelent

A díj  összege a 2010/ 2011. tanévben

11. évfolyamon 20.000 Ft és 30.000 Ft között
12. évfolyamon: 25.000 Ft és 50.000 Ft között


Ugyanaz a tanuló két egymást követő  tanévben is pályázhat!
A szociális segélyre is pályázóknak csak egy példányban kell mellékelniük az igazolásokat!


Pályázati űrlap letölthető Microsoft Word formátumban INNEN és PDF formátumban INNEN.

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap