05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

PÁLYÁZAT Diákszókincs összegyűjtésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre a Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából a Hittudományi Egyetem, a Kollégium Gimnáziuma és Dóczy Gimnáziuma diákjai számára pályázatot hirdet a Kollégium intézményei mai diákszókincsének összegyűjtésére.

Feladat: A pályázó gyűjtsön saját szűkebb környezetében (iskolájában) olyan diáknyelvi elemeket (szavakat, kifejezéseket, szólásokat), amelyek jellegzetes helyi sajátosságokat mutatnak. A gyűjtés ne terjedjen ki a Kollégium történetéből ismert (többnyire latin eredetű), de ma már nem használt elemekre, hanem a kollégiumi diáknyelv mai állapotát tükrözze (a latin eredetű, de ma is használt szavak természetesen szerepelhetnek). A közölt szócikkeknek a diáknyelvi alak mellett tartalmazniuk kell annak köznyelvi megfelelőjét, s ha feltárható, eredetét is. A pályázatban ajánlatos érinteni az alábbi területek diáknyelvi elemeit: az intézmény (Kollégium, Gimnázium, Dóczy, internátus) egyes épületrészei; az adott épület tágabb környezete (udvar, környező utcák, terek, szomszéd épületek); az épület belső terei (tantermek, szaktantermek, folyosók, szertárak, közösségi terek); tantárgyak és tanárok (a gúnynevek esetében maradjon a dolgozat a jó ízlés határain belül; étkezés (étkező, ételek, konyhai személyzet); hitélet (áhítat, istentisztelet, csendes nap); az intézmény nem oktató alkalmazottai (portás, takarítók); tanórán kívüli tevékenységek (Kántus, gyülekezeti kiszállás, osztálykirándulás, önképzőkör, színjátszás, ballagás, szalagtűzés, teológusok esetében legáció, ösztöndíjak stb.); diákönkormányzat. E területek intézményenként szabadon bővíthetők.

A pályázók rendezzék az összegyűjtött anyagot tematikus vagy betűrendbe! A dolgozat rövid bevezetője mutassa be a gyűjtés körülményeit, nevezze meg az adatközlő diáktársak nevét is!

A pályázat benyújtásának módja:

A pályamunkák nyomtatott formában (másfeles sortávolság, A/4 formátum) három példányban, zárt borítékban nyújtandók be a Kollégium Titkárságán (Kollégium főépülete, Díszterem mellett), Csorba Péterné titkárságvezetőnek. A pályamunkához csatolni egy kisebb borítékba zárt lapot, amelyen a pályázó neve, postacíme, iskolája, osztálya (egyetemi hallgatóknál a szakirány és az évfolyam) szerepel.

A pályamunka jeligés, csak ez kerüljön rá mindkét borítékra!

Benyújtási határidő meghosszabbítva: 2013. március 29. 12 óra

A pályamunkákat a Kollégiumi Baráti Kör elnöksége által felkért bíráló bizottság értékeli. Mindhárom intézmény pályázói között, külön-külön az alábbi díjak oszthatók ki:

  I. díj: 20 ezer Ft
 II. díj: 15 ezer Ft
III. díj: 10 ezer Ft

Eredményhirdetés: 2013. május 25-én 18 órakor a Kollégium Oratóriumában a preces után.

Minden pályázónak jó munkát és sok sikert kívánunk!

Debrecen, 2013. január 18.

Dr. Fekete Károly
a Kollégiumi Baráti Kör
titkára
  Dr. Győri János
a Kollégiumi Baráti Kör
elnöke

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap