21201710Szo

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Dokumentumok

Ez alatt a menüpont alatt az iskolai életet irányító legfontosabb belső szabályzatok, valamint az intézmény működéséről szóló hivatalos beszámolók, dokumentumok olvashatóak.

Az ALAPDOKUMENTUMOK menüpont alatt az iskola Házirendjét, Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát találhatják meg az érdeklődők.

A KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nyilvánosságra hozását és évenkénti frissítését az oktatási intézmények működését szabályozó 11/1994. sz. MKM rendelet módosított szövege teszi kötelezővé. A listának a következő információkat kell tartalmaznia anélkül, hogy személyes adatok szerepelnének benne:

Iskolák

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
6. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
7. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
10. Iskolai tanév helyi rendje
11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Kollégiumok

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
2. Szabadidős foglalkozások köre
3. Kollégiumi tanév helyi rendje
4. Kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám

A listán szereplő információkat fokozatosan helyezzük el a honlapon, és a tanév elején frissítjük.

A KÖZLEMÉNYEK menüpont alatt azok a hivatalos közlemények, tájékoztatók olvashatóak, amelyeket jogszabályok írnak elő.

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap