25201709H

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Pályázat rendszeres ösztöndíjra 2017/2018

Pályázati lehetőség rendszeres szociális ösztöndíjra

Kedves Szülők, Diákok!

Iskolánkhoz több olyan alapítvány és támogatási alap kapcsolódik, melynek célja a szociálisan rászoruló tanulók és családjaik támogatása. Ezeket az alapítványokat általában egykori diákjaink vagy hozzátartozóik hozták létre. A támogatások formája legtöbbször a tanulók étkezési díjának kifizetése, így az ösztöndíjban részesülő diákok taníttatása a szülők számára ingyenessé válik.

Az elmúlt tanév végén több ösztöndíjas tanuló fejezte be tanulmányait, így lehetőség van arra, hogy olyan diákok is pályázzanak, akik eddig nem kaptak támogatást. A rendszeres szociális támogatás odaítélése két lépcsőben történik. Mivel az alapítványok különböző feltételekhez kötik a támogatást, ezért először egy egyszerűsített (előzetes) pályázati űrlapot kell kitöltenie a támogatást igénylő szülőknek. A beérkezett igényeket az iskola vezetése rangsorolja, és adja át az alapítványok kuratóriumának. Az alapítványok vezetése esetenként újabb információkat (pld: kereseti igazolások, lelkipásztori vélemény…) kér a szülőktől, illetve személyes elbeszélgetést is kezdeményezhet. Az alapítványok kuratóriumainak döntéséről írásban kapnak értesítést a pályázatot benyújtó szülők. 

A rendszeres szociális ösztöndíj feltétele általában a jó vagy jeles tanulmányi eredmény, példamutató magatartás és szorgalom. A szociális helyzet mérlegelésénél fontos szempont az egy főre eső kereset, de lényegesek az egyéb információk is (egyedül nevelő szülő, tartós betegség, tanulmányokat végző testvérek száma…). Az ösztöndíjak többsége a kollégista tanulók megsegítésére szolgál, de nem kollégista tanulók is kaphatnak támogatást. Az ösztöndíjak általában egy tanévre szólnak, és a következő évekre is meghosszabbíthatók. Mivel a 9. évfolyamos tanulókat nem ismerjük eléggé, ők csak egészen kivételes esetben kaphatnak rendszeres támogatást.

Az előzetes pályázati kérelmeket az osztályfőnököknek kell átadni vagy közvetlenül a Gimnázium Titkárságárságára eljuttatni 2017. szeptember 28-ig.Debrecen, 2017. szeptember 17.

Győri József
igazgató

Pályázati Adatlap letölthető INNEN!

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap