05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2010. február 3.

Fényképezés:
Tájékoztatom diákjainkat, hogy elkezdődött a digitális évkönyvhöz az osztályok és a diákok fényképezése. A fényképezés a Kálvin teremben történik, a hirdetőtáblákon kitett beosztás szerint. Kérjük az időpontok szigorú betartását, és a maximálisan fegyelmezett viselkedést! A képek és az évkönyv rendelése a nyers képek alapján utólag lesz lehetséges.

Evangélizáció:
Félévkezdő  evangélizációnk február 4-től 7-ig tart, programja szintén a hirdetőtáblákon olvasható. A szolgálatokat Százvai László, kisvárdai lelkipásztor, iskolánk egykori diákja végzi, a részvétel tanulóink számára kötelező. Az alkalmakat az Oratóriumban tartjuk, osztályok szerint üljünk úgy, hogy a vetítést is mindenki lássa!  Kérem, hogy csütörtökön 15.30-ra, pénteken és szombaton 15.45-re, vasárnap 8.45-re mindenki foglalja el helyét!

Az evangélizációs istentiszteletek előtt csütörtökön a REFISZ (Református Fiatalok Szövetsége) munkatársai tartanak rövid tájékoztatást tevékenységükről, a többi napon énektanulással kezdünk. Az evangélizációs alkalmak után csütörtökön este a Leányinternátusban, pénteken este (teaház keretében) a Fiúinternátusban lehet találkozni az előadóval. A szombati találkozás helyszínét az érdeklődésnek megfelelően választjuk ki. A vasárnapi istentiszteletünk úrvacsoraosztással fejeződik be. Az úrvacsoraosztásra történő felkészülés a reggeli áhítatok keretében történik.

Isten áldása legyen az evangélizációs alkalmakon, a szolgálattevőkön  és résztvevőkön!

Iskolai új honlap
Iskolánk új honlapja (www.drkg.hu) várhatóan csütörtöktől kezdi meg működését, egyelőre próba üzemmódban. Az új honlap az eddigiekhez képest jóval látványosabb, naprakészebb és érdekesebb információközlést tesz lehetővé. Tervünk az, hogy a diákjaink, tanáraink és a szülők számára fontos és szükséges valamennyi információ megjelenjen a honlapon, s az iskolai élet minden lényeges eseményéről beszámolók szülessenek változatos formában (írott szöveg, fotógaléria, film, Power Point bemutató…). Minden osztálynak lehetősége lesz saját anyagának elhelyezésére, s örülnénk annak, ha egyfajta nemes versengés is kialakulna az osztályok között. Kérjük az ötleteket, javaslatokat, s különösen azoknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének a honlap szerkesztésében, tudósítások készítésében.

Kárpátaljai kirándulás
Mint korábban is jeleztük, iskolánk a Rákóczi szövetség támogatásával kárpátaljai kirándulást szervez március 12. és 15. (péntek déltől hétfő estig) között. A kirándulás résztvevőit elsősorban a 11. évfolyam tanulói közül kívánjuk kiválogatni. A kirándulás során olyan ünnepségeken is részt veszünk, ahol kamarakórusunk szolgálatát is várják. A jelentkezők között ezért előnyben lesznek azok, akik énekkari szereplést is vállalnak. Lehetőség van arra, hogy a különböző versenyeken, pályázatokon jól szereplő vagy komoly közösségi munkát végző tanulókat tanáraik javasolják a résztvevők közé. A kirándulás teljes részvételi díja 9000 Ft fejenként. A jutalomként utazó, szereplést vállaló vagy szociálisan rászoruló tanulók költségeinek nagyobb részét (rendkívüli estben a teljes költséget!) iskolánk alapítványa vállalja. Az utazás feltétele: érvényes útlevél és szülői beleegyező nyilatkozat! Előzetes jelentkezés az osztályfőnököknél lévő jelentkezési listán 2010. február 9-ig! A jelentkezők közül az iskola Nevelőtestülete választja ki a résztvevőket!

Debrecen, 2010. február 2.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap