24201709V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2016. október 4.

Az étkezési rend szabályozása

Folyamatosan érkeztek panaszok tanulóink részéről, hogy az ebéd kiosztása szervezetlenül történik, gyakran nagyon hosszú a sorban állási idő. Az eltelt időszak problémáit áttekintve látható, hogy jó időbeosztással nagyobb sorban állás nélkül minden diákunk megebédelhetne. Ennek érdekében a következő ebédelési rendet vezetjük be:

Hétköznapokon (a pénteki nap kivételével) a 6. órában (az 5. óra után!) étkező gimnazista tanulókat három turnusra osztjuk. Az egyes turnusokhoz tartozó osztályokat az órarend alapján választottuk ki, ezeket a mellékelt táblázat napra lebontva tartalmazza. Az étkezdébe a megadott időpont előtt nem léphetnek be az érintett tanulók! A kollégista tanulóknak javasoljuk, hogy fölösleges sorban állás helyett nyugodtan menjenek fel szobáikba, és csak akkor jöjjenek vissza, amikor várhatóan rájuk kerül a sor.

A 6. óra után étkező diákjaink a Református Általános Iskola tanulóival vegyesen étkeznek. Esetükben az érkezési sorrend betartása kötelező! Nekik is azt tanácsoljuk, hogy ha hosszabb sort látnak, fölöslegesen ne álljanak be a sorba, hanem menjenek fel a kollégiumba vagy sétáljanak egy kicsit. Tapasztalat az, hogy a következő óra kezdetére mindenki nyugodtan meg tud ebédelni!

A pénteki napon nincs külön ebédelésre szánt iskolai óra, ezért a zsúfoltság is nagyobb. Mindenkitől az érkezési sorrend szigorú betartását kérjük! Ekkor is javasolt, hogy akinek később indul a busza vagy vonata, ne álljon fölöslegesen sorba, hanem adjon lehetőséget az étkezésre azoknak, akiknek sietniük kell a vonathoz vagy buszhoz.

Felhívom a figyelmet a következőkre:
Az étkezdében a padokra vagy fogasokra rakjátok táskátokat, ruhátokat! Fölösleges dolgokat nem érdemes áthozni az iskolából, a táskákban vagy fogasokon semmilyen értéktárgyat vagy pénzt ne hagyjatok! Értékesebb dolgokat az osztálytermi szekrényekben tároljatok!

Az étkezési időt lényegesen csökkenti, ha mindenki időben elő készíti kártyáját, és igyekszik minél gyorsabban magához venni az ételt.

Szigorúan tilos dupla sor kialakítása, amely lehetetlenné teszi a használt eszközök visszavitelét, a normális közlekedést!

Köszönöm tanulóink megértését, együttműködését!

Egyéb információk:
Iskolánk éves rendje szerint október 6-án, csütörtökön 8 órakor emlékezünk meg az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc bukásáról, az aradi vértanúkról. Kérem, hogy ezen a napon 7.50-re mindenki foglalja el helyét az Oratóriumban osztályok szerinti ülésrendben. A 9. évfolyamos (9.A, B és NY) tanulók szülei számára szülői értekezletet tartunk október 7-én, pénteken. 14 órától a nagy előadóteremben mindenkit érdeklő kérdésekről hangzik el tájékoztatás, majd az osztály keretben folytatódik az értekezlet. Szaktanáraink 15 és 16 óra között állnak a szülők rendelkezésére. Várjuk a kedves szülőket!

Debrecen, 2016. október 4.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap