05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2015. február 9.

Felvidéki tanulmányi kirándulás
Iskolánk – megfelelő érdeklődés esetén – két napos felvidéki kirándulást szervez március 13-án és 14-én, pénteken és szombaton. A Rákóczi Szövetség által is támogatott kirándulás célja a Rimaszombati Református Gimnázium meglátogatása, valamint Kassa és környéke nevezetességeivel való ismerkedés. A kirándulást elsősorban iskolánk tanulóinak jutalmazására kívánjuk felhasználni, ezért osztályonként 2-3 diák számára ingyenes részvételt biztosítunk. Azoknak a tanulóknak tudjuk az ingyenes részvételt felajánlani, akik ebben a tanévben tanulmányi vagy sport versenyeken, pályázatokon sikeresen szerepeltek vagy kiemelkedő közösségi munkát végeztek, átlagon felüli segítséget nyújtottak a költözésben!

Kérem az osztályfőnököket, hogy – a tanulókkal történt előzetes egyeztetés után – a mellékelt lapon tegyenek javaslatot az ingyenes résztvevők személyére. Szíveskedjenek felírni azoknak a tanulóknak a nevét is, akik önköltségi áron (5000 Ft szállással és étkezéssel) jelentkeznek az utazásra, feltéve, ha marad számukra hely. A jelentkezések határideje: 2015. február 13, péntek!

OKTV verseny iskolánk épületében
A magyar nyelv és irodalom OKTV verseny megyei döntőjét iskolánk bonyolítja le február 10-én, kedden. A verseny helyszíne a 12.D osztály tanterme. Ez a tanterem csak az 1. és 2. órában használható, 9.30 és 15 óra között senki nem léphet be ide! Kérem, hogy az osztály tanulói a 2. óra után minden szükséges dolgukat vegyenek ki a szekrényeikből, vigyék magukkal felszerelési tárgyaikat! Kérem, hogy az ezen a folyosón közlekedő vagy tartózkodó diákjaink hangoskodással ne zavarják a versenyzők munkáját!

Bocskai ruha átvétele
Rövidesen elkészülnek az iskolai egyenruhák. Azok a nem kollégista tanulók, akik a drágább változatot rendelték, a jövő hét elején vehetik át a ruhát. Február 16-án, hétfőn 15 órakor a fiúk, február 17-én, kedden 16 órakor a lányok próbálhatják fel és vehetik át a ruhát a Gimnázium épületében. Kérem, a ruha árának hiányzó részét minél előbb, de legkésőbb a jövő hétfőig hozzátok fel és adjátok át Rozgonyiné Gizike néninek!

Belépés és kilépés az iskolából
Ismételten felhívom diákjaink figyelmét arra, hogy tanulóinknak szigorúan tilos a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola területére belépni. Természetesen kivételt képeznek az új tornateremben tartott testnevelés órák és edzések. Különösen súlyos fegyelemsértésnek számít az általános iskolán keresztüli közlekedés, az intézmény elhagyása vagy az ottani belépés. Tanulóink csak a Péterfia utcai főbejáratot használhatják ki- és belépésre! Az udvari kiskaput csak a kerékpárral érkező vagy távozó diákok vehetik igénybe!

A rendelkezés oka a vagyon és baleset védelem, ezért a szabályokat megszegőkkel szemben a legszigorúbban vagyunk kénytelenek eljárni. Az első esetben igazgatói megrovás, a második esetben az intézményből való eltanácsolás jár az érintetteknek. Az épületben elhelyezett kamerák minden mozgást rögzítenek, ezért az előírásokat megszegők könnyen beazonosíthatók. Kérem tanulóink megértését és együttműködését, a házirend betartását!

Debrecen, 2015. február 9.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap