27201709Sze

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2015. január 27.

Mint már hirdettük, január 28-án, szerdán 17 órakor Csokonai Vitéz Mihály halálának 210. évfordulója alkalmából emlékünnepségre kerül sor a Kollégium Oratóriumában. A rendezvényen iskolánk 10. évfolyamos tanulóinak (10.A , 10.B és 9.D osztályok!) részvétele kötelező, de természetesen a rendezők szeretettel várnak minden érdeklődő diákot és tanárt is. A kollégista tanulók a rendezvény után közvetlenül vacsoráznak, a lányok is a Tápintézetben kapják a vacsorát! Az előadások után kerül sor a Csokonai sír megkoszorúzására, ezen a részvétel önkéntes! Kérem, hogy a kollégista tanulók közül a részt venni kívánók az internátusokban iratkozzanak fel!

Iskolánk éves rendje szerint pénteken, január 30-án tanári értekezlet miatt rövidített órákat tartunk, utána a kollégisták számára általános hazautazás lesz. Várható, hogy az időcsúszás miatt az étkezdében a szokásosnál nagyobb lesz a torlódás. Kérem, hogy türelemmel és fegyelmezetten várakozzatok!

A jövő héten, szerdán (február 4-én) 15 órától lesz a Bartók teremben az Ifjúsági Koncert sorozat második előadása, Bach h-moll szvit című művét hallhatjuk. Diákjaink a szokásos módon 14.45-kor gyülekezzenek az Aranybika Szálló előterében, és osztályfőnökeik vezetésével osztályok szerint foglaljanak helyet a Bartók teremben! Ezen a napon a tanítás 14.30-kor fejeződik be, a további órák elmaradnak!

Iskolánk Házirendje szerint tanulóink az 5. óra végéig, 12.20-ig nem hagyhatják el az iskola épületét. Kivételt képeznek azok a diákok, akik egy adott napon nincsen 5. órájuk (nem református felekezet, előrehozott érettségi..), és ez alatt az idő alatt szeretnének megebédelni. Kérem, hogy akik szeretnének hamarabb kilépni az iskolából, szándékukat jelezzék a Titkárságon, részükre állandó kilépőt fogunk kiállítani. Ha valamelyik osztálynak elmarad az 5. órája, akkor a hetes jelezze ezt a Titkárságon, a munkatársak közlik ezt a portással, aki kiengedi őket.

Sajnos az iskola épületében több lopási ügy fordult elő az elmúlt napokban. Ennek kapcsán újra felhívom a figyelmet, hogy semmilyen értékes tárgyat ne hagyjatok őrizetlenül sem az osztályteremben, sem a folyosón! Az osztálytermek tanulói szekrényei mindenkinek rendelkezésre állnak, azokat használjátok és zárjátok! Ha valakinek mégis eltűnne bármilyen tulajdona, azonnal jelentse a Titkárságon!

Érettségi jelentkezés:
A végzős osztályok tanulói csütörtökön vagy pénteken az osztályfőnököktől kapják meg a kinyomtatott érettségi jelentkezési lapokat. Kérem, hogy a személyes adatokat alaposan ellenőrizzétek, minden hibát azonnal jelezzetek! A kitöltött, szülőkkel is aláíratott jelentkezési lapokat február 2-án, hétfőn szedjék össze az osztályfőnökök! A kitöltés olvashatóan, nyomtatott betűkkel történjen! Feltétlenül írjátok be az eddig teljesített (előrehozott) érettségi eredményeket is! A jelentkezések elektronikus rögzítése után nyomtatjuk ki a végleges jelentkezési lapokat, amit újra alá kell majd írni és íratni!

Az előrehozott vizsgára jelentkezők a szaktanároktól, osztályfőnököktől vagy a Titkárságon kérhetnek jelentkezési lapot. Ők a Titkárságon adják le a lapokat, beadási határidő számukra is január 2, hétfő! Az előrehozott vizsgára jelentkezők feltétlenül közöljék szándékukat a szaktanárukkal!

Debrecen, 2015. január 27.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap