05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2015. január 8.

Szeretettel tájékoztatom tanulóinkat a közeljövő legfontosabb feladatairól, eseményeiről:

Pénteken, január 9-én 15 órától lesz a Bartók teremben az Ifjúsági Koncert sorozat első előadása, Händel Messiás című művét hallhatjuk. Diákjaink a szokásos módon 14.45-kor gyülekezzenek az Aranybika Szálló előterében, és osztályfőnökeik vezetésével osztályok szerint foglaljanak helyet a Bartók teremben!

Szombaton, január 10-én országos munkanap lesz, iskolánkban keddi órarend szerint, rövidített órákat tartunk. A kollégista tanulók számára bennmaradós hétvége lesz, hazautazás csak rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel lehetséges.

Szombaton 14.30-tól rendezi iskolánk diákönkormányzata az iskolai KI MIT Tud vetélkedőt a Dóczy Gimnázium Dísztermében. Örömteli lenne, ha minél többen szerepelnének, illetve vennének részt nézőként a rendezvényen. Részletes tájékoztató a kihelyezett plakátokon olvasható. Jegyvásárlás Nagy Dávid 10.A osztályos tanulónál!

A félévi osztályozó értekezlet miatt január 14-én, szerdán rövidített órákat és szüneteket tartunk. A tanítás a 8. órával fejeződik be, a 9-10. órák elmaradnak. Kérem, hogy az osztályfőnökök szedjék be az ellenőrző könyveket, valamint a közösségi szolgálati naplókat! A félévi értesítőket az elektronikus naplóból nyomtatjuk ki, de az ellenőrző könyvben kell megőrizni őket! Az értesítők kiosztásának napja: január 16, péntek.

Azok a tanulók, akik, a május-június vizsgaidőszakban előrehozott érettségi vizsgát kívánnak tenni, a jövő héten feltétlenül jelezzék szándékukat a szaktanárnak! A vizsgával kapcsolatos iskolai tájékoztatót mindenki vigye haza, és a félévi szünet után szüleivel aláíratva hozza vissza! Az érettségi vizsgaszabályzat szerint már csak idegen nyelvből és informatikából lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni!

Az érettségiző osztályok tanulóit tájékoztatom arról, hogy ebben az évben már csak elektronikus formában van lehetőség a felsőoktatási felvételi jelentkezések beadására. Kérem, hogy az osztályfőnökök ezen a héten összesítsék táblázatos formában, hogy kinek, melyik évfolyam tanév végi bizonyítványának másolatára van szüksége. A másolatokat a jövő héten elkészítjük, és átadjuk a tanulóknak. A másolatok ára darabonként 10 Ft.

Köszönjük a karácsonyi segélyezési akcióban összegyűjtött természetbeni adományokat, amiket átadtunk a Református Szeretetszolgálatnak. Kérem, hogy a Kárpát-medencei Oktatási Alap számára összegyűjtött adományokat minél előbb adjátok át az osztályfőnököknek! Kérem, hogy az osztályfőnökök egy összesítő kimutatással ezen a héten szíveskedjenek átadni az osztály által felajánlott összeget a Gimnázium Titkárságán!

Végzős tanulóink számára ebben az évben is kiírásra kerül a Dr. Szendi Balázs-díj és a Dr. Tóth Kálmán-díj. A kiírások, illetve a pályázati űrlapok megtekinthetők az osztályfőnököknél, a Titkárságon, valamint az iskola honlapján! A pályázatok beadási határideje: 2015. január 26, hétfő!

Iskolánkban a félévi szünet január 17-tól 20-ig tart. A kollégista tanulók január 16-án, pénteken a tanítás után utazhatnak haza, és január 20-án kedden este kell visszaérkezniük! A szünet utáni első tanítási nap: január 21, szerda.

Minden diákunknak és tanárunknak békés és eredményes új esztendőt kívánok:

Debrecen, 2015. január 8.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap