05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2012. október 2.

Hirdetem tanulóinknak, hogy iskolánk éves rendje szerint a ránk következő hétvégén kötelező iskolai programjaink lesznek, ezért kollégiumi hazautazás csak nagyon indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehetséges.

Október 6-án, szombaton az aradi vértanúk emléknapján a következő programjaink lesznek:

  • Délelőtt a 9. évfolyamos kollégista tanulók a Hősök temetőjében 10 órakor kezdődő rövid megemlékezésen vesznek részt, utána meglátogatják a Bocskai Laktanya múzeumát. Kérem, hogy a kollégista tanulók az alkalomhoz és az időjáráshoz illő öltözetben 9.15-kor gyülekezzenek a Leányinternátus udvarán, illetve a Kollégium főportájánál. A laktanyába belépés miatt mindenki hozza magával diákigazolványát, személyi igazolványát és lakcímkártyáját! A megemlékezésen szívesen látjuk az iskola érdeklődő diákjait, tanárait!
  • Este 18 órakor tartjuk az Oratóriumban ünnepi megemlékezésünket. Ezen az alkalmon minden tanulónk részvétele kötelező! Kérem, hogy – iskolai egyenruhában – a helyek korlátozott volta miatt az előre kiadott ülésrend szerint helyezkedjenek el az osztályok!

Vasárnap, október 7-én 9 órakor az Oratóriumban a reformációra emlékező istentiszteletet tartunk. Erre az alkalomra minden, protestáns felekezetű diákunkat várjuk! Kérem, hogy ünnepi öltözetben 8.45-re foglalja el mindenki a helyét. Az ünnepi istentisztelet után közösen megkoszorúzzuk a Gályarabok Emlékművét.

A jövő héten, október 10-én, szerdán 12 és 16 óra között kerül sor a Lovardában a szalagavató táncok főpróbájára. Az alsóbb éves tanulók órarendtől függően nézhetik meg a főpróbát, tanórákat nem hagyunk el!

A szalagavatóval kapcsolatban előzetesen a következőkről tájékoztatom tanulóinkat:

Október 12-én, pénteken a végzős osztályok tanulói számára nem lesz tanítás. A kollégista tanulók – szülői kérésre – csütörtökön hazautazhatnak. A többi osztály számára pénteken az első három tanórát tartjuk meg, a kollégista tanulók – ugyancsak szülői kérésre – ebéd után hazautazhatnak. A rendező kollégista diákok – szülői kérelem esetén – szombaton reggel utazhatnak haza.

Debrecen, 2012. október 2.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap