05201710Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2011. január 20.

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy iskolánk éves rendje szerint a félévi szünet 2011. január 22-től január 30-ig tart. Pénteken, január 21-én rendes órarend szerint tanítunk, a tanórák befejezése után utazhatnak haza a kollégista tanulók. A szünet utáni első tanítási nap: 2011. január 31, hétfő. A félévi értesítők kiosztása pénteken, január 21-én történik. Kérem, hogy mindenki vigye haza, és írassa alá szüleivel az ellenőrzőjét!

Felhívom a figyelmet arra, hogy a félévi szünetben kerül sor a jövő  évi középiskolai felvételi írásbeli részére és javítására. Ennek lebonyolításához az iskola minden tantermét igénybe vesszük. Ezért határozottan kérem, hogy az osztálytermekből minden személyes tárgyat vigyetek el, az itt maradó dolgokat összeszedjük, értük felelősséget nem vállalunk.

A szünet néhány napján a Fiúinternátus szobáiban szállásoljuk el egy ifjúsági konferencia résztvevőit. Kérem, hogy az internátusi tanulók a kapott utasításoknak megfelelően pakoljanak el, és hagyják rendben a szobájukat!

Felhívom a figyelmet az iskola által kiírt pályamunkákra és ösztöndíj lehetőségekre, amelyek az iskola honlapján is elérhetőek. Kérem, hogy használjátok fel a szünetet ezek elkészítésére, beadására!

Elkezdődött az iskolai egyenruha készítése. A kollégista tanulókat az internátusok vezetői tájékoztatják a részletekről, a nem kollégista tanulók osztályfőnökeiktől érdeklődhetnek a méretvétel és a próba időpontjáról. Kérem, hogy a 9. évfolyam osztályfőnökei és az internátusok vezetői folyamatosan tájékoztassák egymást a tudnivalókról! A ruha díját két részletben kell kifizetni. A kollégista tanulók a szünet után az internátusok vezetőinek, a nem kollégista diákok a január 13-án kezdődő héten a gazdasági irodában, Rozgonyi Zoltánnénak fizessék be a 10.000 Ft előleget!

Lehetőség van arra, hogy a szociálisan rászoruló diákoknak anyagi segítséget nyújtsunk az egyenruha vásárlásához. Kérem, hogy azok a szülők, akik támogatást kívánnak kérni a ruha vásárlásához, szíveskedjenek levélben megfogalmazni kérésüket, felsorolva az indokokat is. A kérvényt a félévi szünet után az osztályfőnököknek kell leadni!

Elkezdődött az érettségire való jelentkezés. A 12. évfolyam tanulói január 21-én, pénteken délelőtt az osztályfőnököktől vehetik át az adataikat tartalmazó, előzetes jelentkezési lapot. Kérjük, hogy a személyi adatokat (különösen a személyi igazolvány számát!) mindenki alaposan ellenőrizze, a hibákat javítsa. Akik a mai napon elutaznának, előtte a Gimnázium Titkárságán jelentkezzenek személyi igazolványukkal együtt. Az előrehozott érettségire jelentkezők egyelőre üres jelentkezési lapot kérjenek osztályfőnökeiktől vagy a Titkárságon! A kitöltött, szülőkkel aláíratott jelentkezési lapokat a szünet után, január 31-én, hétfőn kell leadni!

Debrecen, 2011. január 19.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap