24201709V

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2016. október 4.

Az étkezési rend szabályozása

Folyamatosan érkeztek panaszok tanulóink részéről, hogy az ebéd kiosztása szervezetlenül történik, gyakran nagyon hosszú a sorban állási idő. Az eltelt időszak problémáit áttekintve látható, hogy jó időbeosztással nagyobb sorban állás nélkül minden diákunk megebédelhetne. Ennek érdekében a következő ebédelési rendet vezetjük be:

Hétköznapokon (a pénteki nap kivételével) a 6. órában (az 5. óra után!) étkező gimnazista tanulókat három turnusra osztjuk. Az egyes turnusokhoz tartozó osztályokat az órarend alapján választottuk ki, ezeket a mellékelt táblázat napra lebontva tartalmazza. Az étkezdébe a megadott időpont előtt nem léphetnek be az érintett tanulók! A kollégista tanulóknak javasoljuk, hogy fölösleges sorban állás helyett nyugodtan menjenek fel szobáikba, és csak akkor jöjjenek vissza, amikor várhatóan rájuk kerül a sor.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. szeptember 8.

Tájékoztatom tanulóinkat az új tanév kezdetéhez kapcsolódó néhány fontos tudnivalóról

Reggeli áhítat
Hetente kétszer tartunk reggeli áhítatot a nagy előadóteremben, kedden és pénteken 7 óra 30 perces kezdettel. Mindkét áhítatra szeretettel várjuk iskolánk valamennyi érdeklődő tanulóját. Az egyes évfolyamok számára havonta egyszer a keddi áhítaton való részvétel a kötelező, jövő kedden a 10. évfolyam következik, a beosztás a hirdetőtáblán megtekinthető. Kérjük, hogy az áhítatra pontosan érkezzetek, a későn jövők zavarják az alkalmat! Énekeskönyvet mindenki hozzon magával!

Bővebben...

Hirdetés, 2016. május 18.

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb iskolai eseményeiről:

Pénteken, május 20-án a Szeretethíd programjához kapcsolódva közösségi munkát szervezünk a Hősök Temetőjében. A 9. A, B és Ny osztályok számára a részvétel kötelező, a többi évfolyamról is csatlakozhatnak tanulók. Kérem, hogy munkavégzésre alkalmas öltözékben 14 órakor gyülekezzenek az osztályok a Gimnázium udvarán! Feltétlenül hozzátok magatokkal a közösségi szolgálati naplót! Az osztályok az osztályfőnökök vezetésével gyalog mennek a Hősök Temetőjéig, ahol parkosítási, sírgondozási feladatokat kell végezni. A közösségi munka a tervek szerint 14.30-tól 16.30-ig tart. A közösségi munka végén tanulóink megkoszorúzzák hősi halált halt tanárunk, U. Szabó Gyula síremlékét.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. május 5.


A következő héten az érettségi vizsgák a Fizika előadóban lesznek. A szaktanárok előzetesen tájékozódjanak, hogy mikor használható az előadóterem! Kérem, hogy az érettségi vizsgát semmilyen formában ne zavarjuk!

Bővebben...

Hirdetés, 2016. április 27.

Tájékoztatom 10. és 11 évfolyamos tanulóinkat, hogy holnap, 2016. április 28-án, csütörtökön a két nagyszünetben számukra az Auditórium Maximumban tájékoztatót tartunk a jövő évi tantárgyválasztásról.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. április 25.

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb eseményeiről:

Április 27-én, szerdán 14.30 órakor tartjuk ballagási ünnepségünk főpróbáját a Nagytemplomban. Kérem, hogy a végzős diákok, valamint a rendező tanulók (11.A, 11.B és 11.D osztályok diákjai) 14.30 órakor pontosan jelenjenek meg!

Április 28-án, csütörtökön a végzős évfolyamok osztályozó értekezlete miatt a 9-10. órák elmaradnak.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. január 26.

Iskolánk gyakorlata szerint a második félévet január 28. és 31. között evangélizációs alkalmakkal kezdjük. Ebben az évben Lovász Krisztián, a Hajdúsámsoni Református Egyházközség lelkésze végzi a szolgálatokat. Az evangélizációs alkalmak (csütörtök, péntek, szombat) 15.45-kor énektanulással kezdődnek az Oratóriumban, ezeken minden tanulónk részvétele kötelező. Kérem, hogy erre az időpontra mindenki foglalja el helyét, az osztályok a szokásos rend szerint helyezkedjenek el! Csütörtökön a 8. órával fejeződik be a tanítás, a 9. és 10. órák elmaradnak.

Az evangélizációhoz kapcsolódva iskolánk minden tanulója és tanára számára lehetővé tesszük az „ÚJ ESÉLY” című film megtekintését. A filmet Debrecenben forgatták, plakátja az iskolában több helyütt megtekinthető, a költségeket az iskola fizeti. A filmet pénteken 14 órakor a nem kollégista tanulók számára, 18 órakor a kollégista diákok számára vetítjük a tetőtéri nagy előadóteremben. Kérem, hogy pénteken a nem kollégista tanulókat a 6. óra vége előtt 10 perccel engedjék el az órát tartó tanárok, hogy a film kezdéséig megebédelhessenek.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap