19201709K

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2017. szeptember 11.

Az új tanév elején szeretettel köszöntöm tanulóinkat, tanárainkat. A megajándékozott Kőhalmi Református Szórványkollégium nevében is köszönöm a csendesnapi adakozást, melynek összege kereken 100.000 Ft volt. Szeretettel hívom tanulóinkat a reggeli áhítatokra. A tavalyi tanévhez hasonlóan kedd reggelenként évfolyam áhítatokat tartunk, szeptember 12-én a 10. évfolyam következik. Péntek reggel önkéntes a részvétel, ezekre az alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk!

Bővebben...

Hirdetés, 2017. január 16.

Tájékoztatom diákjainkat, hogy január 18-án, szerdán a félévi osztályozó értekezlet miatt délutáni órák nem lesznek, a tanítás a 6. órával fejeződik be. A félévi jegyekről szóló értesítést pénteken, január 20-án kapják meg a tanulók az osztályfőnökeiktől. Kérem, hogy az osztályfőnökök szedjék be a közösségi szolgálati naplókat és az értesítőkönyveket! Külön is felhívom a figyelmet a hiányzások pontos lezárására, igazolására!

Bővebben...

Hirdetés, 2016. október 13.

Pénteken, október 14-én délelőtt a szalagavatói főpróba miatt a 12. évfolyamos tanulóknak nem lesz tanítás. A 12. évfolyamos diákok kötelesek a főpróba teljes ideje alatt (8 és 12 óra között) a Lovardában tartózkodni. A rendező 11.A és 11.D osztályoknak 14.30 perctől tartunk bejárást és eligazítást a Lovardában. Pontos megjelenést kérünk!

Szombaton, október 15-én tartjuk szalagavató ünnepségünket. A 11. évfolyam tanulói rendezői feladatokat látnak el, ők ezen a hétvégén nem utazhatnak haza. A 12. évfolyamos tanulók internátusvezetői engedéllyel péntek délben hazautazhatnak! Kérem, hogy a végzős évfolyam tanulói a szülői nyilatkozatokat minél hamarabb adják át az internátusvezetőknek, illetve adják le a Titkárságon!

Bővebben...

Hirdetés, 2016. október 5.

Szalagavató

Iskolánk szalagtűző ünnepségére és a szalagavató bálra jövő szombaton, október 15-én kerül sor. Erről a hétvégéről a kollégisták a szokásos formában, szülői levéllel kéredzkedhetnek haza. A 12. évfolyamos tanulók szülői kérelemre pénteken délután hazautazhatnak úgy, hogy időben visszaérkezzenek. A 11. évfolyamos rendező osztályok tanulói csak különleges esetben, előzetes osztályfőnöki aláírással kérhetnek hazautazást. A 12. évfolyamos tanulók pénteken, október 7-én kapják meg azt a szülőknek szóló levelet, amelyben a szalagavató bál befejezése utáni iskolai elvárásokról tájékoztatjuk őket. Kérem, hogy a levélben található szülői nyilatkozatot mindenki hozza vissza és adja át osztályfőnökének, illetve adja le a Titkárságon. Külön is felhívom a figyelmet arra, hogy az alsóbb éves (nem végzős) tanulók a szalagavató bál után semmilyen egyéb rendezvényen nem vehetnek részt, ha ez megtörténik, azt a legsúlyosabb fegyelmi ügynek tekintjük!

Bővebben...

Hirdetés, 2016. október 4.

Az étkezési rend szabályozása

Folyamatosan érkeztek panaszok tanulóink részéről, hogy az ebéd kiosztása szervezetlenül történik, gyakran nagyon hosszú a sorban állási idő. Az eltelt időszak problémáit áttekintve látható, hogy jó időbeosztással nagyobb sorban állás nélkül minden diákunk megebédelhetne. Ennek érdekében a következő ebédelési rendet vezetjük be:

Hétköznapokon (a pénteki nap kivételével) a 6. órában (az 5. óra után!) étkező gimnazista tanulókat három turnusra osztjuk. Az egyes turnusokhoz tartozó osztályokat az órarend alapján választottuk ki, ezeket a mellékelt táblázat napra lebontva tartalmazza. Az étkezdébe a megadott időpont előtt nem léphetnek be az érintett tanulók! A kollégista tanulóknak javasoljuk, hogy fölösleges sorban állás helyett nyugodtan menjenek fel szobáikba, és csak akkor jöjjenek vissza, amikor várhatóan rájuk kerül a sor.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. szeptember 8.

Tájékoztatom tanulóinkat az új tanév kezdetéhez kapcsolódó néhány fontos tudnivalóról

Reggeli áhítat
Hetente kétszer tartunk reggeli áhítatot a nagy előadóteremben, kedden és pénteken 7 óra 30 perces kezdettel. Mindkét áhítatra szeretettel várjuk iskolánk valamennyi érdeklődő tanulóját. Az egyes évfolyamok számára havonta egyszer a keddi áhítaton való részvétel a kötelező, jövő kedden a 10. évfolyam következik, a beosztás a hirdetőtáblán megtekinthető. Kérjük, hogy az áhítatra pontosan érkezzetek, a későn jövők zavarják az alkalmat! Énekeskönyvet mindenki hozzon magával!

Bővebben...

Hirdetés, 2016. május 18.

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb iskolai eseményeiről:

Pénteken, május 20-án a Szeretethíd programjához kapcsolódva közösségi munkát szervezünk a Hősök Temetőjében. A 9. A, B és Ny osztályok számára a részvétel kötelező, a többi évfolyamról is csatlakozhatnak tanulók. Kérem, hogy munkavégzésre alkalmas öltözékben 14 órakor gyülekezzenek az osztályok a Gimnázium udvarán! Feltétlenül hozzátok magatokkal a közösségi szolgálati naplót! Az osztályok az osztályfőnökök vezetésével gyalog mennek a Hősök Temetőjéig, ahol parkosítási, sírgondozási feladatokat kell végezni. A közösségi munka a tervek szerint 14.30-tól 16.30-ig tart. A közösségi munka végén tanulóink megkoszorúzzák hősi halált halt tanárunk, U. Szabó Gyula síremlékét.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap