20201709Sze

feed-image

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Hirdetés, 2016. szeptember 8.

Tájékoztatom tanulóinkat az új tanév kezdetéhez kapcsolódó néhány fontos tudnivalóról

Reggeli áhítat
Hetente kétszer tartunk reggeli áhítatot a nagy előadóteremben, kedden és pénteken 7 óra 30 perces kezdettel. Mindkét áhítatra szeretettel várjuk iskolánk valamennyi érdeklődő tanulóját. Az egyes évfolyamok számára havonta egyszer a keddi áhítaton való részvétel a kötelező, jövő kedden a 10. évfolyam következik, a beosztás a hirdetőtáblán megtekinthető. Kérjük, hogy az áhítatra pontosan érkezzetek, a későn jövők zavarják az alkalmat! Énekeskönyvet mindenki hozzon magával!

Bővebben...

Tanévkezdés, internátusi beköltözés – Fontos Információk!

Kedves Szülők, Diákok!

Amint azt a tanévzáráskor is közöltük, a tanévnyitást nagyon meghatározza az új internátusi épület készültségi szintje. Sajnos minden erőfeszítés ellenére bekövetkeztek csúszások a bútorozásnál, ezért úgy kell végrehajtanunk a beköltözést, hogy közben még néhány napig szerelési munkákat végeznek az épületben.

Ezért a következőket kérjük az internátusi tanulóktól és szüleiktől:

Bővebben...

A 2016/ 17. tanév kezdésével kapcsolatos tájékoztatás

Kedves Szülők, Diákok!

Iskolánkban a nyári vakáció alatt sem állt meg az élet. Az előzetes terveknek megfelelően megtörtént a Fiúinternátus kiköltözése a Maróthy Kollégiumból, és végéhez közeledik az Andaházy-Szilágyi Leányinternátus teljes kiürítése is. A költöztetésben iskolánk diákjai közül többen vettek és vesznek részt, köszönjük munkájukat!

Bővebben...

A Fekete- Körös Völgy Kincsei Táj- és népismereti konferencián vettünk részt

2016. május 20-án, pénteken rendezték a Fekete-Körös völgyében fekvő Tenkén a Fekete-Körös Völgy Kincsei Táj- és népismereti című konferenciát, melyen iskolánk küldöttsége is részt vett, 7 diák (Novák Miklós 11. D, Kunkli Anita 11. B, Gönczy Szabina 11. B, Szigeti Viola 10. D, Nagy–Szalontai Emese 10. B, Szabó Bettina 11. A és Nagy Dávid 11.A) és 7 tanár (Győri József, Győri Józsefné, Fazekas Sándor, Veressné Létai Ágnes, Prill Éva és Buró Botond).

A konferencia témája széles körben ölelte fel a Fekete Körös völgyének természeti, népművészeti, anyanyelvi kincseit.

Bővebben...

Hirdetés, 2016. május 18.

Tájékoztatom tanulóinkat a következő napok legfontosabb iskolai eseményeiről:

Pénteken, május 20-án a Szeretethíd programjához kapcsolódva közösségi munkát szervezünk a Hősök Temetőjében. A 9. A, B és Ny osztályok számára a részvétel kötelező, a többi évfolyamról is csatlakozhatnak tanulók. Kérem, hogy munkavégzésre alkalmas öltözékben 14 órakor gyülekezzenek az osztályok a Gimnázium udvarán! Feltétlenül hozzátok magatokkal a közösségi szolgálati naplót! Az osztályok az osztályfőnökök vezetésével gyalog mennek a Hősök Temetőjéig, ahol parkosítási, sírgondozási feladatokat kell végezni. A közösségi munka a tervek szerint 14.30-tól 16.30-ig tart. A közösségi munka végén tanulóink megkoszorúzzák hősi halált halt tanárunk, U. Szabó Gyula síremlékét.

Bővebben...

A Bükkben és Berekfürdőn jártak a biológia tagozatosok

Az utóbbi néhány hétben a 9. és a 10. évfolyam biológia tagozatos diákjai terepgyakorlaton vettek részt. A cél az volt, hogy a terepen nézzük, vizsgálhassuk meg, amit a tanteremben megtanultunk.

Április 25-én nagyon korán kelt a 10. évfolyam 25, biológia tagozatos tanulója. Fél 7-kor – immár sokadszor – a Bükkbe indultunk el. Ekkor még nem gondoltuk (bár az időjárás előrejelzés rossz időt jósolt), hogy visszamegyünk a „télbe”. A Répáshuta fölötti Bánya-hegyen (726 m) szálltunk ki a buszból, majd a Három-kő (904 m) bérce következett. Út közben megfigyelhettük a hegység jellegzetes társulásait (gyertyános-tölgyes, bükkös, mészkősziklagyep, karsztbokorerdő) és a sok helyen még virágzó kora tavaszi növényeket (odvas keltike, pirosló hunyor, bogláros szellőrózsa. Együtt gyönyörködhettünk az egyik legszebb növényünkben, a tavaszi kankalinban is. Utunk legmagasabb pontjáról, a Tar-kőröl (949 m) hóesésben láthattuk a lábunk alatt hullámzó Déli-Bükköt, majd a Nagy-mező felé vettük az irányt. A terepgyakorlat – kb. 14 km megtétele után – fél 4 körül ért véget.

Bővebben...

Elbúcsúztak végzős diákjaink – Megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák

Iskolánk végzős tanulóinak ballagására szombaton, április 30-án délelőtt került sor. A három osztály 92 diákja előbb a diáktársaktól és az épülettől búcsúzott el, majd 10 órakor kezdődött az ünnepi istentisztelet és a ballagási ünnepség a zsúfolásig megtelt Nagytemplomban. Az igehirdetés szolgálatát Fehér Norbert vallástanár, a 12.A osztály osztályfőnöke végezte, búcsúzó beszédet Szalókiné Tóth Judit, a 12.B osztály osztályfőnöke mondott. A végzős diákok nevében Ozsváth Eszter 12.A osztályos tanuló búcsúzott, az itt maradó diáktársak nevében Szabó Bettina 11.B osztályos tanuló szólt. A műsort a Kántus éneke, valamint Kurgyis Pál 12.B osztályos és Doedens Miriam 12.A osztályos tanulók gordonkajátéka színesítette, a Szózatot Baló Anna 12.B osztályos tanuló szavalta.

Bővebben...

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap