21201709Cs

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Kollégiumtörténeti Vizsga

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelt szerepe van Debreceni Református Kollégium történetének. A 9. évfolyamra beiratkozott tanulók már a „Gólyatábor” keretében részletesen megismerkednek a Kollégium történetének tárgyi emlékeivel. A Kollégiumi Gyűjtemények és a Gimnázium kiállításai is segítséget nyújtanak ahhoz, hogy diákjaink minél több információval rendelkezzenek elődeink életéről. A magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyak keretében részletesen is foglalkozunk a Kollégium művelődéstörténetei és történelmi szerepével. Ezen tantárgyak szóbeli érettségi tételsoraiban is mindig van a Kollégiumhoz szorosan kötődő tétel.

A 10. évfolyamos tanulóinknak a 2. félév elején vizsgát kell tenniük a Kollégium történetéből. A felkészülés a történelem tárgy társadalomismeret témakörében történik. Minden diák számára kötelező tankönyv Dr. Győri János tanárunk „Egész Magyarországnak és Erdélységnek … világító lámpása” című kollégiumtörténeti műve.

Az alább közölt minta feladatsorok és megoldások tanulóink vizsgára felkészülését segítik, de mások számára is érdekesek és tanulságosak lehetnek.

A dokumentumok csak regisztrált felhasználók számára elérhetőek!

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap